Silmarillion

Historie Středozemě

4.věk

krajový letopočet

1422S počátkem tohoto roku začal v letopočtu Kraje čtvrtý věk; číslování let v krajovém letopočtu však pokračovalo.

1427
   

Vilda Bělonožka se vzdává úřadu. Samvěd zvolen starostou Kraje. Peregrin si bere Diamantu z Dlouhé Stráně. Král Elessar vydává výnos, že velcí lidé nesmějí vstoupit do Kraje, a činí jej Svobodnou zemí pod ochranou Severního žezla.

1430
   

Narozen Faramir, syn Peregrinův.

1431
   

Narozena Zlatovláska, dcera Samvědova.

1432
   

Smělmír zvaný Nádherný se stává Pánem Rádovska. Král Éomer a Paní Éowyn Ithilienská mu posílají velké dary.

1434
   

Peregrin se stává Velkým Bralem a vladykou. Král Elessar činí vladyku, rádovského Pána a starostu rádci Severního království. Pán Samvěd je podruhé zvolen starostou.

1436
   

Král Elessar jede na sever a na čas přebývá u Soumračného jezera. Přijíždí k Brandyvínskému mostu a tam zdraví své přátele. Dává Pánu Samvědovi Hvězdu Dúnadanů a Elanor se stává dvorní dámou královny Arwen.

1441
   

Pán Samvěd potřetí starostou.

1442
   

Pán Samvěd, jeho manželka a Elanor jedou do Gondoru a rok tam zůstávají. Pan Tolman Chaloupka vykonává úřad náměstka starosty.

1448
   

Pán Samvěd se počtvrté stává starostou.

1451
   

Elanor Sličná si bere Fastreda ze Zeleného Chlumku na Dalekých vrších.

1452
   

Západní marka od Dalekých vrchů po Věžové kopce (Emyn Beraid) je královským darem připojena ke Kraji. Stěhuje se tam mnoho hobitů.

1454
   

Narozen Elfstan Hezounek, syn Fastreda a Elanor.

1455
   

Pán Samvěd se popáté stává starostou. Na jeho žádost činí vladyka Fastreda hejtmanem Západní marky. Fastred a Elanor se usídlují v Podvěží na Věžových kopcích, kde pak po mnoho pokolení sídlili jejich potomci, Hezounkové od Věží.

1463
   

Faramir Bral se žení se Zlatovláskou, dcerou Samvěda.

1469
   

Pán Smavěd se stává starostou posedmé a naposled; v roce 1476, na konci jeho úřadu mu bylo šestadevadesát.

1482
   

Smrt Paní Růženy, manželky Pána Samvěda, o slunovratě. 22. září vyjíždí Pán Samvěd ze Dna pytle. Přijíždí k Věžovým kopcům a jako poslední ho vidí Elanor, jíž předává červenou knihu, od té doby uchovávanou Hezounky. Mezi nimi se podle vyprávění Elanor traduje, že Samvěd minul Věže, jel do Šedých přístavů a přeplavil se přes Moře, poslední z Těch, kdo nesli Prsteny.

1484
   

Na jaře roku přišla do Rádovska zpráva z Rohanu, že král Éomer si přeje ještě jednou vidět Pána Holdwina. Smělmír byl tehdy stár (102), ale ještě pořád zdatný. Poradil se se svým přítelem vladykou a brzy nato předali svůj majetek i své úřady synům, odjeli přes Holý brod a víckrát je v Kraji nespatřili. Potom se proslechlo, že Pán Smělmír dojel do Edorasu a byl s králem Éomerem, dokud ten na podzim nezemřel. Pak jeli s vladykou Peregrinem do Gondoru a pár let, která jim zbývala, strávili v té říši, až zemřeli a byli uloženi v Rath Dínenu mezi velikány Gondoru.

1541
   

V tomto roce (rok 120 čtvrtého věku - gondorského) 1. března konečně odchází král Elessar. Říká se, že lůžka Smělmíra a Peregrina byla postavena vedle lože velikého krále. Pak Legolas postavil v Ithilienu šedou loď a odplul po proudu Anduiny a přes Moře; s ním, praví se, jel trpaslík Gimli. Když odplula tato loď, byl ve Středozemi konec Společenstva Prstenu.

 1542   Smrt Arwen Undómiel v Lórienu.
Žádné komentáře
 
diky za tvůj čas