Silmarillion

Elfové

Gwaith-I-Mírdain

GWAITH-I-MÍRDAIN

    V roce 750 Druhého slunečního věku mnozí Noldor opustili Lindon a šli do Eriadoru. Jejich pánem byl Celebrimbor, největší elfský kovář v Zemích smrtelníků. Byl vnukem Fëanora, jenž vyrobil velké klenoty silmarily. V sindarštině se Celebrimborův lid nazýval Gwaith-i-Mírdain, "Klenotnický lid".

    Když byl v Mlžných horách objeven mithril, jinak známý jako pravostříbro, Celebrimbora a jeho lid přemohla touha jej vlastnit. Proto putovali do Eregionu, který lidé nazývali Cesmínie, a žili na úpatí Mlžných hor, kde zbudovali město Ost-in-Edhil blízko Západních dveří Khazad-dum, největšího a nejmocnějšího města trpaslíků. Trpaslíci a Gwaith-i-Mírdain uzavřeli smlouvu, jíž obě plemena odložila všechny staré spory, a tento mír se proměnil v přátelství a vytrval tisíc let. Mnoho let přinášel obchod mezi trpaslíky z Khazad-dum a eregionskými elfy oběma plemenům blahobyt, a nejlepší zbraně, nářadí a šperky, jaké byly kdy v Zemích smrtelníků vyrobeny, vznikly tenkrát v Eregionu.

    V roce 1200 však mezi ně přišel jakýsi Annatar. Nikdo ho neznal, měl však velké znalosti a ochotně všem Gwaith-i-Mírdain pomáhal a dával jim i vlastnoručně vyrobené dary. V roce 1500 mu již plně důvěřovali a plánovali s jeho pomocí výrobu mnoha kouzelných předmětů. Tak vyrobili elfští kováři Prsteny Moci. Celých sto let se na nich Celebrimbor a jeho lid lopotili. Annatar však byl ve skutečnosti přestrojený Temný pán Sauron a v tom čase vyrobil tajně Jeden prsten, Vládnoucí prsten, jímž by ovládal všechny ostatní a jímž doufal ovládnout elfy a pak i zbytek světa.

    Jakmile si však prsten navlékl na prst, elfové v něm poznali Temného pána, sňali své prsteny a ukryli je před ním. Následovala válka mezi Sauronem a elfy, Eregion byl zničen a Celebrimbor s většinou svého lidu zabit. V onom roce 1697 Druhého slunečního věku dostali zbývající Gwaith-i-Mírdain pomoc od Elronda Půlelfa. Na Gil-galadův příkaz vyšel z Lindonu s gardou bojovníků a odvedl přeživší do úkrytu (resp. byl sám napaden Sauronovým vojskem a donucen k ústupu i se zbylými Gwaith-i-Mírdain do hor) - hlubokého údolí v Rhudauru - které pojmenovali Imladris, ale lidé mu říkali Roklinka. Toto útočiště pak bylo posledním elfským královstvím, které se udrželo mezi Mlžnými a Modrými horami.
 
diky za tvůj čas