Silmarillion

Elfové

Nandor(zelení elfové)

 NANDOR

    Byli tři čeledi elfů, které se vydaly na Velkou pouť k Zemím neumírajících. Třetí a nejpočetnější byli Teleri, a protože jich bylo tolik, pohybovali se nejpomaleji a vyskytl se u nich větší počet těch, kdo nedokázali nebo nechtěli dojít až na konec, než u druhých dvou čeledí. K prvnímu rozdělení během pouti došlo, když Teleri zůstali stát před Velkou řekou Anduinou a za ní spatřili Mlžné hory. Tato mohutná hráz elfy zděsila, a tak místo aby riskovali přechod, Lenwë, jeden z vůdců Teleri, odvedl svůj lid po proudu Velké řeky Anduiny a žili pak na místech, jež jiní z jejich příbuzenstva neznali; byli nazýváni Nandor, "ti, kdo se obracejí nazpět". Byli toulavým lesním lidem a v lesní moudrosti se jim nikdo nevyrovnal, stejně jako ve znalosti kelvar a olvar Středozemě. Lovili lukem a měli zbraně z některých neušlechtilých kovů, neuměli však kovat ocelové zbraně, jimiž by bojovali se zlými stvůrami, které později přišli ze Severu.

    Více než dva hvězdné věky žili Nandor poklidně v zemích, jimiž se toulali, v údolích Anduiny. Někteří překročili Bílé hory a vstoupili do Eriadoru. Byli stále znalejší lesů a vod, ale když je napadli zlé bytosti, byli nepřipravení a jejich počet se začal tenčit. Mnohé pobily zástupy skřetů v ocelových botách, tlupy kamenných zlobrů a smečky hladových vlků.

    Mnozí Nandor se dík své lesní moudrosti skryli před číhající hrůzou, avšak Denethor, syn krále Lenwëho, k sobě shromáždil mnoho Nandor a opět se vydal na dávno opuštěný pochod k Západu. Hledal příbuzné, kteří by mu pomohli, protože Nandor se doslechli o moci Sindar, vedených tím, kdo býval králem všech Teleri, Elwëm Singollem, jenž se nyní jmenoval Thingol. Denethor překročil Modré hory a vstoupil do Beleriandu, takže přivedl větší počet Nandor opět pod svrchovanost jejich pravoplatného krále. Sindar je uvítali, poskytli jim ochranu, naučili je některým válečným dovednostem a udělili jim k obývání Ossiriand, "sedmiříčí". Již se jim neříkalo Nandor, ale Laiquendi a Zelení elfové, pro jejich lásku k zeleným lesům, a protože se oblékali do zeleného, aby v očích nepřítele splývali s lesem. A tak ve věku před východem Slunce blaženě žili u řek a ve hvozdech Ossiriandu a sladký zpěv Laiquendi soupeřil s melodiemi slavíků.


Žádné komentáře
 
diky za tvůj čas